Trygg-Hansa och Cloudplanning i samarbete

Trygg-Hansa och Cloudplanning i samarbete – färre och kortare avbrott i transportbranschen med appen Skadestop+

Försäkringsbolagets yrkestrafikkunder får exklusiv tillgång till Skadestop+.

En skräddarsydd app för skaderapportering via mobilen direkt vid olycksplatsen. Med molnbaserad skadehantering gör Skadestop+ det möjligt för transportbolagen att samla in och analysera skadestatistik, något som på sikt bidrar till färre olyckor, sänkta bränslekostnader och mindre administration.

Den samlade skadestatistiken i Skadestop+ ökar medvetenheten i hela organisationen om så väl stora försäkringsskador och skador som understiger självrisk, vilket gör det lättare att tillämpa rätt åtgärder som till exempel sänkt hastighet i syfte att minska olycksrisken.

"Vi är väldigt glada över att som enda försäkringsbolag erbjuda yrkestrafikanter Skadestop+. Testpiloter med utvalda transportföretag visar att skadesystemet bidrar till både kortare avbrott i samband med skadetillfället och färre fordonsskador, något som ökar tryggheten och ger våra kunder bättre möjligheter att förebygga skador"

Thomas Smedäng, yrkesskadespecialist på Trygg-Hansa


Bild på bil som krockat


Mindre administration och snabbare ersättning


Först ut att flytta in i den nya miljön är alla utbildningskunder hos Cloudplanning. Varje kundföretags administratör kommer att kontaktas eller få mail om när respektive företag är tänkt att flytta. När en kund sedan är flyttad från den tidigare miljön och in i transportportalen kommer alla kundens användare att få ett mail med nya inloggningsuppgifter samt länk till transportportalen. Väl inloggad där kommer användaren enkelt att kunna navigera sig fram till aktuell utbildning och på samma sätt som tidigare gå utbildningen med tillhörande kunskapstest. En extra bonus för administratören på företaget kommer att vara en del nya funktioner för att underlätta hanteringen i företagsportalen.

"Att Trygg-Hansa väljer oss, ett förhållandevis nystartat norrländskt Saas-bolag som leverantör är givetvis väldigt roligt men också en tydlig signal om att vi tänkt rätt när vi kraftsamlat för att digitalisera transportbranschen"

Johan Sundberg, affärschef på Cloudplanning


Unikt erbjudande till Trygg-Hansas tunga kunder


Initialt erbjuds större åkerier och bussbolag som är försäkrade i Trygg-Hansa Skadestop+. Avtalet mellan Trygg-Hansa och Cloudplanning är i första hand ettårigt med option på förlängning.

Cloudplanning som via plattformen transportportalen.se erbjuder digitala tjänster för transportbranschen är en del av Mainport AB, som även består av IT-bolagen Portal+, Viendo, FA Works och Fleet 360. Koncernen har sitt säte i Sundsvall.