Succé för digital kör- och vilotidsutbildning

Sundsvallsföretaget Cloudplanning som hjälper transportbranschen att digitaliseras, har märkt en kraftig ökning i intresset för sina digitala utbildningar, där deras kör- och vilotidsutbildning på kort tid redan har över 3,500 st användare!

"Vi tror att skälen till framgången dels är att traditionella utbildningar är svåra att genomföra under rådande omständigheter, men kanske framförallt då vår lösning är så effektiv för våra kunder"

Johan Sundberg, affärschef Cloudplanning

Regelverket kring kör- och vilotider gäller för alla som utför vägtransporter med buss eller lastbil över 3,5 ton. Både förare och företag har skyldighet att se till att regelverken följs. För att säkerställa detta har företagen skyldighet att tillse att förarna får regelbunden utbildning på området. Förare som bryter mot kör- och vilotidsreglerna döms till penningböter, oavsett om det är avsiktligt eller ej. Transportföretaget i sin tur har ansvar för sina förare och får betala sanktionsavgift för varje överträdelse.

För att hjälpa företagen att hjälpa både sig själva och sina förare i syfte att först och främst öka trafiksäkerheten, men i förlängningen även minimera risken för överträdelser och därmed böter och sanktionsavgifter lanserade Cloudplanning för knappt två år sedan sin digitala kör- och vilotidsutbildning. En utbildning som får sägas ha blivit en succé. Affärschefen tror att det finns flera skäl till detta förutom den digitala formen:

"I grunden måste utbildningen hålla hög kvalitet, vilket vår utbildning gör tack vare att experter på området har tagit fram innehållet. Sedan har vi en kunskapskontroll inbyggd i utbildningen, vilken gör att företaget kan säkerställa att förarna inte bara tagit del av, utan även förstår innehållet. Sedan tror jag att våra löpande abonnemang utan uppsägningstid tilltalar våra kunder. Nästa steg är nu att nå ut till fler transportföretag. Vi har ju nästan inte hunnit med oss vad gäller marknadsföring av tjänsten, men inom kort kommer inom tjänsten att lanseras på en ny webbplats, korochvilotider.se. Där kan intresserade läsa mer om tjänsten och givetvis även finna aktuella kontaktuppgifter till oss"


Bild på utbildningar från Transportportalen

Bild från utbildningar i Transportportalen